Kongehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-71

Fredningsnr.
20186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m; lille, gammelt brud i NØ; toppen affladet, pløjet for tæt, alt nu tilgroet igen; uskadt af tyskerne; lynggroet med et par fyrretræer i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet.]] Den [sb. 71] har ligesom den foregaaende [sb. 70] været undersøgt i Toppen i ældre Tid, og desuden har den, som sees af Tegningen, to yngre Gravninger, a og b, men de ere uden nogen somhelst Betydning. Der sees nogle enkelte flade Stene, som ere udkastede af dens Top. Ligeledes sees nogle Stene ved b [på tegning]. Ingen af Stenene er større end store Brosteen. [[1946: Har været pløjet for tæt, men er nu tilgroet. Toppen affladet, lille gammelt Brud i NØ. 14 m br., 2 m h. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 m i Diameter, 2 m høj; lille, gammelt Brud i NØ; Toppen affladet; pløjet for tæt, alt nu tilgroet igen; uskadt af Tyskerne; lynggroet med et Par Fyrretræer i Hede.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj med uregelmæssig overflade - de omtalte gl. skader vel nok delvis udjævnede og nu diffuse. Skæmmes af gl. beton-brokker ved højfod mod SV. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden fyrretræer og uden betonbrokker. Græsklædt. De gamle skader er tilgroede. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)