Kongehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-72

Fredningsnr.
20187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 14 m, har været højere, men toppen er afgravet i ældre tid, Ø-foden har raget ind på Selkær Mark, men er sløjfet af tyskerne ved fæstningsanlæg; nåletræsbeplantet i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet.]] Denne er den sidste og sydligste i Rækken. Den er berøvet sin Fod paa alle Sider, saa her nu kun er Resten af en Høj, og dog lader det næsten til, at den endnu har hele sit indre Parti i uforstyrret Tilstand; thi paa dens Top sees ikke saa store Spor af Brydning, saa man kan antage, at Højen er undersøgt til Bunden. Restpartierne her er ligesom ogsaa ved den foregaaende [sb. 71] begroet med Lyng. [[1946: 14 m br., 1 m h., den Ø-fod, der har raget ind i Selkær er sløjfet af Tyskerne. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 m i Diameter, 1 m høj, har været højere, men Toppen er afgravet i ældre Tid; Ø-foden har raget ind paa Selkær mark, men er sløjfet af Tyskerne ved Fæstningsanlæg; Naaletræsbeplantet i Hede. [[J.Nr. 883/46]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 883/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad rundhøj. Bærer ikke længere præg af at Ø-foden er fjernet. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden nåletræer. Lidt uregelmæssig mod vest - alt dog tilgroet. Bevokset med græs mod vest og egetræer samt lidt krat mod øst. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)