Kulhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070617-10

Fredningsnr.
452454

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/3 1927 (Lensgreve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow) Afmærkn.: MS (1927, Hans Kjær) "Kukhøj" med jættestue. Kammer af 7 bæresten, 1 dæksten på plads, en nedskredet, med skålgruber. 19 randsten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (12)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kulhøi i Fyrreplantningen; en noget forstyrret Stengrav med Gang. Paa en afvæltet Overligger er der skaaldannede Fordybninger. ["Kukhøj" på M. Petersens tegning]. [Jvf.sb.17, som på dennes plads i indberetning fra 1856 hedder "kulhøi"]. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(104) Rundhøj; Jættestue lagt paa een Banke. Se Plan, der undtagen paa et enkelt Sted svarer til Planen (1 af Kamrets Bæresten galt tegnet). Højen er 1 m h., 14 m br. Kamret har Retn. ØsØ-VnV, 3,0 m l, 2,2 br, med 2 store Dæksten, hvoraf den ene (med skaalf. Fordybn.) er forslæbt ud over Kamrets øsø. Ende. Gangen er ikke fremdraget, dog ses ingen Dæksten; de er formentlig borttagne. N.Ø. for Kamret er 2 større Sten af uvis Oprindelse. Af de vestre Randsten ses kun Toppen, mod Ø. og Sø er de delvis udskredne og ses derved at være ca. 3/4 m brede. Kamrets øsø Ende er Jordfyldt, den v.n.v. udgravet til 1/2 m under Dæksten. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kulhøj" med jættestue. Kammer af 7 bæresten, 1 dæksten på plads, en nedskredet, med skålgruber. 19 randsten. Træer, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rester af jættestue i høj. "Kulhøj". Eller dysse. Beskrivelse: Ikke muligt at fastslå højens omfang eller form. Anlægget ligger højt i skovkant, men grusgrav har ædt sig tæt ind på anlægget mod N, V og S. (Grusgraven virker gammel - er overgroet). En meget hullet randstensrække markerer højfod. Den er noget overgroet, men fredningslistens 19 stk. er ikke helt forkert. Randstensrækkens diam. Ø-V (hvor den kan måles) er ca. 12-13 m. Kammeret: Heraf er kun den NV-lige del bevaret intakt. 5 bæresten med 1 overligger liggende på plads. SØ herfor (1,25 m.) 1 jordfast overligger og Ø herfor 2 afsprængte sten (overliggere?). Kammeret måler: Bredde fra stenenes yderkant 2,75 x 1,6 m. Indre bredde 2,1 m. Den på jorden liggende overligger måler i grundplan 2 x 1,25 x 0,5 m. Talrige skålgruber ses på dens overflade. Overliggeren hviler på 3 af de 5 bæresten. Beskadigelser og beliggenhed: Se beskrivelse. Lidt medtaget af besøg. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke seværdig i sig selv. Er dog yndet af områdets beboere, der beklager dets tilstand. Ligger ved vejside og virker på afstand stateligt - ville i endnu højere grad, hvis bevoksningen (træer, krat) ikke klemte det. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer

1977 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)