Hobbeshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-75

Fredningsnr.
20183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Høbbeshøj" eller "Høbelshøj", 3,5 x 26 m; Ø-siden afgravet til skrænt, S-siden pløjet for tæt, gravning gennem centrum fra N til S, alle brud dog gamle og tilgroede; græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Højens nordlige Fod findes Hobbesig, som er lille og temmelig dyb. Højen er fuldstændig undersøgt og dens Bund er vist ogsaa naaet; thi den har, som Grundplanen viser, en dyb bueformet Gravning i Toppen. I den senere Tid har den mistet en Deel Jord mod Syd ved a [på tegning]. Der er desuden Spor af en meget gammel Gravning ved b [på tegning] i lige nordlig og sydlig Retning. Man seer ikke Spor hverken af dens indre Steenbygning eller af dens Krandsstene og der vides ikke om noget Fund eller Sagn. [[1946.: Ø-side afgravet til Skrænt, S-siden pløjet for tæt, Gravning N-S. gennem Top, Gravning over S-siden, alle dog gl. og tilgroede. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Høbbeshøj" eller "Høbelshøj", 26 m i Diameter, 3,5 m høj; Ø-siden afgravet til Skrænt, S-siden pløjet for tæt, Gravning over S-siden, Gravning gennem Centrum fra N til S, alle Brud dog gamle og tilgroede; græs og lynggroet i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj. Ø-siden gl. afgravning. S-siden gl. afpløjning. Gravning i top: halvmåneformet grøft 1x8x2 m. Friske alvorlige kreatur-nedtrampning af nord og vest side, samt lidt på Ø-siden (marken pløjes nu - så påbud om indhegning er meningsløs). JGB 11.12.86: Kreaturskader eksisterer stadig men er tilgroede og synes således ikke at være forøget siden HRK's besøg i 1981. Mål: 2,5x16x13 m. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, hyben og rønnetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)