Birkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-90

Fredningsnr.
191734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Sammenstyrtet dyssekammer med 3 opretstående sten uden om en nedskreden, til- dels jorddækket dæksten, flere større sten skjult i jorden. Der er fredet 5 m omkring de opretstående sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1912 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Indhegningen ved Birkelund ligger en ganske forstyrret Dysse.

1912 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Indhegningen ved Birkelund, paa Kortblad C. 19. Rester af en Dysse, snarest en Langdysse, jvf. Fotografi. Af et Kammer staar kun 1 Bæresten opret, 3 er udvæltede, 2-3 sprængte eller forslæbte, samt en nedskreden Dæksten, 1½ M. br., 2/3 M. l. Stenene er ca. 3/4 M. br. - En Sten af lign. Størrelse som Dækstenen henligger delvis jorddækket mod N., men synes ikke at dække noget Kammer. [[Identisk med 90a, men galt afsat på kortet. Nu rettet 22/10-62. E.Th.]]

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1917:34, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Jættestue og 3 staaende Kammersten, flere væltede. Frigivet 1946. [[identisk med 90.]] [[17/6 12 Hans Kjær.]] [[Fredet. J. 3195/63]]

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3195/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenstyrtet dyssekammer med 3 opretstående sten uden om en nedskreden tildels jorddækket dæksten, flere større sten skjult i jorden. Der er fredet 5 m omkring de opretstående sten. J. 3195/63 om fredningen

1963 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En del yngre grantræer lige omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)