Meilgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-94

Fredningsnr.
191733

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste, antagelig bronzealder, 1 x 0,5 m, 1 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven er fundet en lille Bronzealdersgrav. Ses særskilt Blad.

1912 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Vejen fra Meilgaard mod Nord, i Skoven; Stedet angivet paa Maalebordsblad D.19. En lille Bronzealderskiste i NnV-SsØ, ca. 1 M. l., 1/3 M. br., af flade Sten. Bunden ligger ca. 1 M. under Overfladen. Der synes at være en lav Høj. Nogle Sten, delvis fladagtige, henligger. [[1946: Uforandret. F.M. 1946.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste, antagelig Bronzealder 1 x ½ m, 1 m dyb. 1) Har ogsaa en ikke-fredningsværdig Høj.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Halvvejs fyldt med mere eller mindre omdannede blade. 2 SV-lige sten skredet ind. Bør afmærkes for at beskytte den; skovens folk kender den f.eks. ikke. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke så alm. anlæg. *************************************** Genbesigtigelse 2.10.1986: De to SV-lige sten ligger nu i skovbunden umiddelbart oven for deres oprindelige position. Bør afgjort afmærkes af hensyn til skovarbejdet. Sten replaceres ved restaurering. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)