Rytterhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140109-6

Fredningsnr.
20191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Rytterhøj", 2 x 8 x 12 m. Flad top. Pløjet for nær i skæv form. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er pløjet for nær paa alle Sider, som Tegningen viser, og danner nu en skjæv Firkant. Gravningerne gaa til Bunden. a [på tegning] er 6 Al bred og 6 Al ind mod Højens Midte. b [på tegning] er vist en yngre Gravning. Man seer ingen Krandsstene. Foruden de to nævnte Gravninger lader det til at den er gjennemgravet ved x [på tegning]. Dens højeste Punkt er 62". [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rytterhøj", græsgroet i Ager. Flad Top, pløjet for nær i skæv Form. 2 x 8 x 12 m.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet med flad top og rektangulær form p.g.a. gl. pløjning. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt bevokset med løvtræer og krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)