Hvidhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140109-7

Fredningsnr.
20192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 1886 e.Kr.)

Fredningstekst
"Hvidehøj", 3 x 24-26 m. Tæt ind til foden mod NV en ældre gravning. Bevok- set med store træer og krat, i park.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj findes i et Lystanlæg Sydøst for Steensmark Hovedbygning. Den er beplantet og den er ikke nøjagtigt maalt. Ovenpaa har den en større Flade, formodentlig skaffet tilveje ved at afjævne Toppen. En gl. kone fortæller at den forhen var meget højere. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hvidehøj", i Park. Bevokset med store Træer og Krat. 3 x 24-26 m. Uskadt. Tæt ind til Foden mod NV en ældre Gravning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Flad sænkning på Ø-siden (2x2x0,2 m) 2 m bred-0,3 m dyb sti. Men over højen. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med en del løvtræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)