Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-10

Fredningsnr.
191832

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Benzon Høj, 12 x 1 m. Lynggroet, på lyngbakke i ager. Gammel gravning i top.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nu er Højen lyngklædt overalt; men dens østlige Deel har en Gang været pløjet og er siden overgroet med Lyng. I Toppen har den en Gravning, som fremviser en større Steen. I det nordvestligste Hjørne, 12 Alen fra ]Foden[ Toppen nedad mod Foden, findes en større udvæltet Steen. Den 3de større Steen findes mod Vest 12 1/2 Alen neden for Gravningen og staar urørt. Gravningen er 5 Al i Gjennemsnit og kun 3/4 Alen dyb. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8 1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1 m. Lynggroet paa Lyngbakke i Ager. Gl. Gravning i Top.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, 1,2 x 16,0 x 16,0 m. I gammelt topkrater er anlagt et skydeskjul. Græstørv er taget af og brugt til mur. Det totale hul er nu (3,5 x 3,5 x 0,6 m.). ***************************************Genbesigtigelse 5.11.1986: Afsætning på 4 cm.-kort korrekt, forkert på mb. Skydeskjulet i det gamle topkrater forefindes og benyttes stadig, fremdeles med synligt (delvis) græstørvsopbyggede kanter i Ø og N. Dog ingen synlige spor (længere) efter afgravning af græstørv. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden skydeskjul. Syner højere end angivet, da den ligger på en bakke. Bevokset med græs og buske. Beliggende i lysning i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)