Stodihøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-3

Fredningsnr.
191833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Stodihøje", 2,10 x 19 (N-S) - 16 m. Hul i top, diameter 1,50 m, 0,80 m dybt, ført ud i højsiden mod ØSØ i en bredde af 1 m og en længde af 3 m. Siden mod vest ret stejlt afgravet, mod nordnordøst let affladet. Foden firkantet afpløjet. Græsklædt, med 2 graner og nogle hyldebuske samt træ- stubbe, i græsareal. NM I: Høj af Stodihøje, firkantet afpløjet 10 x 15 x 1,5 m. Hul i top. Be- vokset med fyr, i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Til denne Høj vides ikke noget særligt Navn og der vides heller ikke noget om Fund. Den har været pløjet i lang Tid; men uagtet den dermed har mistet en Deel af sin Top, saa kjendes det endnu, at den i sin Tid har været undersøgt i Toppen. Den har størst Udstrækning fra Nordvest til Sydøst. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af Stodihøje, firkantet afpløjet 10 x 15 x 1½ m. Hul i Top. Bevokset med Fyr i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3190/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Stodihøje", 2,10 x 19 m (N-S) - 16 m. Hul i top, diam. 1,50 m 0,80 m dybt, ført ud i højsiden mod ØSØ i en bredde af 1 m og en længde af 3 m. Siden mod V ret stejlt afgravet, mod NNØ let affladet. Foden firkantet afpløjet. Græsklædt, med 2 graner og nogle hyldebuske samt træstubbe i græsareal. J. 3190/63 om ændret beskrivelse.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner, fyr og hyldebuske. Idag bevokset med græs og krat. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i skov/ager/græs.

Litteraturhenvisninger  (0)