Stoddishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-4

Fredningsnr.
191834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Højsagn, Nyere tid (dateret 1800 - 1886 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, firkantet afpløjet, 20 x 20 x 5 m. Ældre gravning i nordlige del af top og side. Bevokset med gran, i ager. Anselig høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er pløjet saa nær paa alle fire Sider, saa den har mistet sin Fod og sine Krandsstene, der alle ere bortførte paa en nær, som findes mod Øst og er udvæltet. Som vedstaaende Grundrids udviser danner Højen nu en Firkant med temmelig bratte Sider. Der er en ældre Gravning mod Syd og desuden har den en Gravning i Toppen; men det kan dog være tvivlsomt, om den er fuldstændig undersøgt til Bunden. Der vides ikke noget om Sagn eller Fund. En 87 aarig Kone meddeler, at her bode "Dokker" i Højen i hendes Barndom; men da man ikke lod Højen i Fred, saa forsvandt de. Hun har hørt dem lukke Kisterne op og i, mens hun var Barn; men hvor de nu er, veed hun ikke. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, firkantet afpløjet 20 x 20 x 5m. Ældre Gravning i N-Del af Top og Side. Bevokset med Gran i Ager. Anselig Høj.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stort krater i toppens NØ-side (5 x 5 x 1,5 m.). S-siden uregelmæssigt forgravet. Højen tidligere afpløjet hele vejen rundt. I dette eller sidste år er SV-siden afpløjet i forbindelse med plantning af læbælte, der helt vil skjule højen fra vejen. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Skal genbesigtiges for at afgøre, om der skal rejses §53-sag. De foreliggende oplysninger ikke tilstrækkelige, men sikkert er det, at der ikke er givet tilladelse til læhegnet. Påtalt febr. 1988. F53-3492. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1987: Genbesigtiget. Læhegnet forefindes stadig (med samt den deraf forårsagede, ca. meterhøje, men nu tilgroede afgravningsbrink i V-lige højfod), bestående af hovedsagelig el isprængt tjørn og eg. Planterne er stedvis noget spredtstående (således at der er adskillige "huller" i hegnet) og indtil ca. 2,5 m. høje. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gran og uden læhegn mod vest. Bevokset med græs, krat og store egetræer. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i græs/ager.

Litteraturhenvisninger  (0)