Hemmed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-6

Fredningsnr.
1918118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 12 m, omsat med en kæde af ca. meterlange, lave randsten. Toppen flad eller let konkav.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj har været pløjet i en længere Aarrække, hvorved dens Krandsstene ere komne tilsyne enkelte Steder. Som Tegningen viser sees her i alt 6. Højens Tværmaal er 17 Al. Jordfylden er nu ikke højere end Krandsstenene. Der findes en lille Samling af Brosteen i dens Midte; men ellers er der ikke noget at bemærke.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende på naturlig højning i Hemmed Plantage. Fladt hvælvet, i centrum muligvis en svag sænkning. Omsat med kæde af store (dvs. omkring meterlange), ikke oprejste men liggende randsten, der ved uautoriseret gravning i 1964 er blevet frilagt i en grøftformet nedgravning, der har blotlagt stenenes toppe og (delvis) yderfacader. Den i sagen fremsatte tolkning af anlægget som en "runddysse" er næppe korrekt. Mest sandsynligt drejer det sig om en bronzealders høj med store fodkranssten.

2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0925
KUAS, Fortidsminder
Høj, 0,6 x 12 m, omsat med en kæde af ca. meterlange, lave randsten. Toppen flad eller let konkav.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Modklædt samt bevokset med tre grantræer. Ellers fritholdt for beplantning. Fortidsmindet er kun synligt i kraft af den gravede grøft og fritholdelsen af træer. Enkelte dyregrave i højen.

Litteraturhenvisninger  (0)