Kjeldshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-8

Fredningsnr.
191835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, 15 x 2 m. Hul i top, 4 m bredt med indgang fra vest til bund. Græs, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved en Gravning fra Øst til Vest er denne Høj delt i to næsten ligestore Dele. Gravningerne har en Brede af 7 1/2 Al og er 2 1/2 Al dyb, saa Højen maa betragtes som fuldstændig undersøgt og forstyrret. Af Krandsstene sees ingen paa Pladsen og de enkelte større eller mindre Stene, som findes henkastede her og der give give ingen bestemte Oplysninger. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2 m. Græs i Plantage Hul i Top 4 m bredt med Indgang fra V til Bund.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Rende tværs gennem højen Ø/V, 4 m. bred, op til 1,3 m. Gammel. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mos, gamle nåletræer og enkelte løvbuske.

Litteraturhenvisninger  (0)