Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-13

Fredningsnr.
191829

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Skelsten (ejendom), Nyere tid (dateret 1661 - 1886 e.Kr.)

Skel (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 - 1886 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Benzon Høj, 8 x 0,5 m. Græs- og lyngklædt. Lille gravning i top. Mod nord større sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille Høj findes i Skjellet mellem Hemmed og Emmedsbo Marker. Den er lyngklædt og har en lille Gravning i Toppen. Mod Nord sees nu større Steen; men om det er en af Krandsstenene er tvivlsomt. Den høje, hvide, opretstaaende Steen mod Syd er en Skjelsteen, og antages ikke at have tilhørt Højen. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8 1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 0,5 m. Græs- og lyngklædt. Lille Gravning i Top. Mod N større Sten.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forgravet lille høj, 1,4 x 14,0 x 10,0 m. Vej over N-siden, S-siden afpløjet i fordums dage. SV-lige fjerdedel uregelmæssigt forgravet. Krater fra top og mod N (3 x 2 x 0,5 m.). Skemaet udfyldt før afsætning på 4 cm.-kort. Umiddelbart S for 1918:28 findes en banke (8 x 5 x 0,5 m.) men uden sten eller hul, foto 21/32/33. Svarer til afsætning på fredningskort. Ingen beskadigelse: Bevokset med gran i granskov. *************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: Afsætning på 4 cm.-kort korrekt. Den af HRK omtalte "banke" S for nr. 28 er absolut ingen høj, men sandsynligvis en rest af en højrygget ager (som ses andetsteds i skoven). Afsætning på MB skal rettes. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vej mod nord er sløjfet. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)