Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-15

Fredningsnr.
191828

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 6 x 0,35 m. Lyngklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af disse 3 [høje: sb. 15-17] er [sb.]N 15 den sydligste og største. De ere alle 3 lyngklædte og hvile paa Smaabakker. Ligesom syd for Fjellerup, er Jordsmonnet her meget let og tildeels Flyvesand, og der finder ogsaa en mærkværdig Lighed Sted mellem Mindesmærkerne her og der, idet de for en stor Deel bestaa af en Steenhob, større eller mindre, paa en naturlig Sandbanke. [[Alle fredede.]] Bevoksning: 1980: Mos og Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6 x 0,35 m, lyngklædt i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, 1,6 x 16,0 x 15,0 m. Såvel V- som Ø-siden afpløjet (tilgroet). Over højfoden mod S vej. *************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: HRK's (fra fredningstekstens stærkt afvigende) målsangivelser er korrekte. JGB Bevoksning: 1980: Mos og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Vejen over sydfoden bruges ikke mere. Mange dyregrave særligt mod NV har deformeret højen. Bevokset med græs, enkelte store træer (et løv- og to nåletræer) samt små graner og krat.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med store nåletræer, en del små nåletræer, krat, græs og lidt bregner. Beliggende i skovstykke op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)