Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-16

Fredningsnr.
191827

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 6 x 0,35 m. Lyngklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af disse 3 [høje: sb. 15-17] er [sb.]N 15 den sydligste og største. De ere alle 3 lyngklædte og hvile paa Smaabakker. Ligesom syd for Fjellerup, er Jordsmonnet her meget let og tildeels Flyvesand, og der finder ogsaa en mærkværdig Lighed Sted mellem Mindesmærkerne her og der, idet de for en stor Deel bestaa af en Steenhob, større eller mindre, paa en naturlig Sandbanke. [[Alle fredede.]] Bevoksning: 1980: Lyng.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6 x 0,35 m, lyngklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, 1,5 x 18,0 x 13,0 m. Højfod mod V plantagepløjet og tilplantet for 20 (?) år siden. 3 (=formentlig?) F.M. tilslæbte kampesten på højen. *************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: HRK's (fra fredningstekstens stærkt afvigende) målsangivelser er korrekte. JGB Bevoksning: 1980: Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Græsklædt.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Beliggende i skovstykke op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)