Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-17

Fredningsnr.
191826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 5 x 0,35 m. Lyngklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af disse 3 [høje: sb. 15-17] er [sb.]N 15 den sydligste og største. De ere alle 3 lyngklædte og hvile paa Smaabakker. Ligesom syd for Fjellerup, er Jordsmonnet her meget let og tildeels Flyvesand, og der finder ogsaa en mærkværdig Lighed Sted mellem Mindesmærkerne her og der, idet de for en stor Deel bestaa af en Steenhob, større eller mindre, paa en naturlig Sandbanke. [[Alle fredede.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 0,35 m, lyngklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang højderyg med enkelte kampesten spredt over højen (tilslæbte?) samt en mindre markstensdynge mod V - gammel. Mål: 1,2 x 26,0 x 9 m. *************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: Beliggende på 26 x 9 m. stort, udyrket areal, hvorpå talrige mindre og større marksten. Stærkt præget (men ikke egentlig forstyrret) af hestes ophold. Selve den udflydende højs afgrænsning er meget vanskelig at påvise indenfor arealet. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Fuldstændig dækket af gyvler. Det udyrkede areal måler fortsat 10x26 m.

Litteraturhenvisninger  (0)