Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-18

Fredningsnr.
191825

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Dysse. 2 sten af kammer synlige, i lyngklædt bakke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en lyngklædt Bakke findes 2 Steen, Rest af en Dysse. Den indvendige Højde kan ikke bestemt angives. Jordfylden naaer ikke op til Bærestenens Højde. Det er uden al Tvivl, at Kammerets Indgang har været ved a [på tegning]; men det kan ikke sees, om der har været Gangbygning eller ej; Stenenes Stilling tyder paa at her har været et femsidet Kammer. Indvendig Maal fra a [på tegning] til Bagsiden har været 61". Hvor lang Tid Dyssen har været ødelagt vides ikke. Krandsstenenes forhenværende Plads kan kun svagt paavises enkelte Steder og derfor kan det kun formodes, at her har været en Langdysse med Kammeret meest mod Vest; men Maal kan ikke opgives. Her er borttaget en heel Deel Jord især mod nordøst; men det er saa længe siden, at Overfladen igjen er bleven lynggroet. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8 1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse. 2 Sten af Kammer synlige i lyngklædt Bakke.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tæt bevokset - de 2 sten ses. Målene anslået. Lige V for højen lille gammel grusgrav. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)