Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-19

Fredningsnr.
191824

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Benzon Høj, 15 x 1 m, lyngklædt, i ager, ca. en fjerdedel bortgravet mod sydvest.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efterat denne Høj har været pløjet og udpløjet i lang Tid, er den ved Gravninger bleven ganske grundforstyrret. I dens Indre sees en Deel smaa Brosteen spredte her og der. Ved a [på tegning] findes en større Steen. b [på tegning] er en Gravning fra Vest og c [på tegning] en lignende fra Øst. Om den tidligere har været undersøgt kan ikke sees bestemt. Den hviler paa tildeels flad Jord. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8. 1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1 m, lyngklædt i Ager, ca. 1/4 bortgravet mod SV.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nu lang høj, 1,7 x 31,0 x 15,0 m., med SV-fjerdedel bortgravet. På den øvrige høj ligger det ene krater ved siden af det andet; alt tilgroet. Den fjernede del af højen bruges til affald (murbrokker og andet). Der er en beskadigelse fra de senere år: I S er et (3,5 x 4,5 m.) parti af højen "dozet" ind over den resterende. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Kan ikke ordnes af ejeren alene. Der skal et nyt besøg til og ejerens deltagelse sikres forud. Ikke grundlag for påtale eller retablering. *************************************** 5.11.86: Stærkt forgravet høj, mulig langhøj, i hvert fald afpløjet til rektangulært omrids. Hele den SV-lige 1/3 bortgravet til eller under terrænhøjde. På højen iøvrigt talrige kratere. Af den af HRK omtalte nyere beskadigelse udført med gravemaskine ses ingen spor. Iflg. gårdens ejer siden 1981, oplyste den tidligere ejer til ham, at hans (den opr. ejers) børn skulle have "gravet den høj igennem adskillige gange". Der er næppe grundlag for påtale, eller andre foranstaltninger såsom retablering - hertil synes højens oprindelige form og udstrækning for usikker. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten dog uden affald. Meget forgravet og ødelagt høj. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)