Regildshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-26

Fredningsnr.
191823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

"Regildshøj" (Relshøj). 15 x 25 m i N-S. 4 m høj. 2 gamle gravninger i top. Firkantet form på grund af for nær pløjning.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Angaaende Navnet man mærker, at ældre Folk udtale det "Regildshøj"; men de yngre sige Røglshøj. Mod Nord sees en Krandssteen a [på tegning] i Flugt med Jordfladen og mod Syd sees to Krandsstene ]i Flugt[ 26" over Jordfladen. Af forstaaende Grundrids sees, at Højen er gjennemrodet og forstyrret, idet der findes Gravninger ved c, d, e, f [på tegning]. Især er den ved f [på tegning] dyb og er den mindst overfladiske. Højen er desuden pløjet for nær paa alle Sider og meget Jord berøvet især mod Øst. Dens Indre lader til at indeholde en Deel større Stene spredte hist og her i Fylden. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Regildshøj (Relshøj) 15 x 25 m i N-S, ca. 4 m høj, 2 gl. Gravninger i Top. Firkantet Form paa Grund af for nær Pløjning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hele topplanet det ene krater ved siden af det andet - 2 særlig store (3 x 4 x 0,5 m.) og ( 6 x 3 x 1,1 m.) med 2 m. bred, 0,6 m. dyb grøft mod N. Alle tilgroede. Pløjet rektangulær som beskrevet. *************************************** Genbesigtigelse 28.10.86: Som beskrevet af HRK. Især Ø-siden er stærkt afgravet, dog ikke i nyere tid. JGB Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Som beskrevet en stejl skrænt mod øst pga. tidligere afgravning samt en rende ned af nordsiden og mange huller i toppen. Højen er bevokset med 7-10 løvtræer, bregner og græs. Synlig fra offentlig vej.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV