Thinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-28

Fredningsnr.
191873

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Tinghøj", 20 x 15 x 4 m, pløjet i firkant. Gml. gravning i top. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thinghøj er ligesom Regildshøj [sb. 26] pløjet for nær paa alle Sider, hvorved den er sine Krandsstene berøvet paa en nær, og denne ene har sin Plads paa Højens nordlige Side 8 Alen indenfor den oprindelige Fod og 48" oppe i Fylden. Spor af de andre Krandsstenes Plads sees hist og her i samme Højde. I den midterste og betydeligste Gravning sees en Deel store Haandstene. I dens brudte Sider træde større Stene frem et Par Steder især mod Øst. Jordfyldningen vidner om, at Pladsen har været klædt med Lyng, som er afbrændt før Højen bares sammen; thi enkelte svedne Lyngstilke findes endnu i Højens Fyld. Den har en Svag Lyngbeklædning endnu flere Steder. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tinghøj, 20 x 15 x 4 m, pløjet i Firkant. Gl. Gravning i Top. Lyngklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,0 x 20,0 x 15,0 m. Pløjet af V-siden i gammel tid. Krater i top (3 x 3 x 0,6 m.) med lav grøft mod N og S. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Virker meget uregelmæssig. Dækket af gyvler og krat. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)