Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-33

Fredningsnr.
191818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, ca. 20 x 2 m. Cirkelformet hul i top ca. 4 m i diameter, 1,5 m dybt. Her ses kompakt stenkerne. Gravet indgang fra N. Mod SV en stor sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kartoffelkælder.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Breden [på resten af en langdysse] fra Nord til Syd er 18 Alen og Længden fra Øst til Vest er 22 1/2 Alen. De med v [på tegning] betegnede [randsten] ere udvæltede. De øvrige 10 staa endnu paa deres Plads. Ved a a [på tegning] tyde nyere Gravninger paa, at Krandsstene ere borttagne. Den punkterede Linie [på tegning] angiver Jordfyldens Udstrækning. Mellem Stenene b og c [på tegning] er Indgang til en rund Kartoffelkjælder d [på tegning], som en foregaaende Ejer har ladet indrette der. Dermed er Fylden bleven forstyrret og Kammeret er gaaet tabt. Jordfylden har straks indenfor den punkterede Linie en Højde af en Alen og derover. Af Overliggeren findes der ikke Spor. Man ved heller ikke hvornaar Kammeret er bleven ødelagt eller hvordan det har været. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 20 x 2m. Cirkelformet Hul i Top ca. 4 m i Diameter 1½ m dybt. Her ses kompakt Stenkærne. Gravet Indgang fra N. Mod SV en stor Sten.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet med indgravning fra N. Den på kartotekskortet omtalte ejer pralede med, at han nåede at fjerne 36 høje, inden de blev fredet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog med to store sten mod SV (en liggende og en stående), en stor sten i indgravningen mod nord samt en stor sten i tophullet. Bevokset med løvtræer. Beliggende i have/skov.

Litteraturhenvisninger  (0)