Emmedsbo

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-36

Fredningsnr.
191815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 30 x 5 m. Uskadt. Græsklædt med brombærranker og fyrrestød.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne prægtige Høj hviler ligesom de to forannævnte [sb. 34-35] paa den høje Brink ud mod Havet. Den sees vidt om og er smuk lyngklædt. Der sees ingen af dens Krandsstene, og den kan betragtes som urørt; thi Spor af et lille Forsøg paa Brud sees jo rigtignok; men det har slet ingen Betydning. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 30 x 5 m. Uskadt. Græsklædt med Brombærranker og Fyrrestød.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Træer, buske og brombær spærrer alt ude - Det er en skam! Lav sænkning hen over højen. Gammel sti ? Burde frilægges. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sænkning mod NV (gammel og tilgroet). Bevokset med løvtræer og hindbærkrat.