Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-37

Fredningsnr.
191814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m. Græsklædt med brombær og fyrrestød. Lille nygravet hul i top. Pløjet for nær mod vest, en smule af foden afskåret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er smuk lyngklædt og dens Indre bestaar af mindre sammendyngede Stene; thi saaledes seer den ud ved Brudet. Mod Vest er den pløjet for nær og derved er der kommen 6 Krandsstene tilsyne, som staa ganske tæt op til hverandre. Der er ingen af dem større end til en Vægt af 100 a 130 Pund. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 12 m. Græsklædt med Brombær og Fyrrestød. Lille nygravet Hul i Top. Pløjet for nær mod Vest, en Smule af Foden afskaaret.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brombærkrat - bør frilægges. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Højen er fuldstændig dækket af krat, hvilket gør det umuligt at se fortidsmindet. Beliggende på campingplads.

Litteraturhenvisninger  (0)