Emmedsbo
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-38

Fredningsnr.
191813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, uskadt. 1 x 10 m. Flad top. Græs- og lynggroet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er lyngklædt og meget flad ovenpaa, endog den aldrig har været pløjet. Saavidt man kan see, er den bygt af en Mængde Smaasten. Den hviler ogsaa paa den høje Bakkeryg ud mod Stranden. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, uskadt, 1 x 10 m. Flad Top. Græs- og lynggroet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Op til 0,7 m. dybe stier hen over højen, der blotter en stenkerne. ** Seværdighedsforklaring ** Udsigten: Havn og hav. *************************************** Stikprøvevis genberejst 1.10.86 af JGB. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med træer - overvejende løvtræer. Beliggende på campingplads/grønt areal.

Litteraturhenvisninger  (0)