Bønnerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-46

Fredningsnr.
19186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Høj i lavning. Lille gravning i top. 10 x 1 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj findes i en Lavning, hvorimod alle de andre, som ere deromkring, ere anlagte paa Bakker og Højdedrag. Den er smuk lyngklædt og har ingensinde været undersøgt. Mod Sydvest, Vest og Nord har den 17 Krandsstene, der alle ligge ]ved og[ tildeels inden for dens Fyld. Da disse 17 Steen i sig selv ere tildels runde, kan deres Stilling næppe kaldes oprejst, dog ere de ikke udvæltede. Mod Syd, Øst og Nordøst findes ingen Steen. Der sees Overfladen af en Steen midt i dens Top; men det lader næppe til, at denne Steen er ret stor. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Lavning. Lille Gravning i Top. 10 x 1 m.

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille rundhøj. Grøft i top (3,5 x 1,2 x 0,5 m.) - tilgroet. Bevoksning: 1980: Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og lyng. Beliggende i sommerhusområde.