Holteshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-47

Fredningsnr.
19185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Holteshøj". Græsklædt, på sandbanke. Ældre gravning mod syd, to huller i toppen. 4-6 x 20 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] ligger paa den høje Strandbanke og tager sig meget godt ud især da den er lyngklædt. Den har et 10 Alen bredt Brud i sin Top ved a [på tegning], saa der er Grund til at tro, at den er undersøgt lige til sin Bund. Gravningen ved a [på tegning] er gammel; men Gravningen mod Syd ved b [på tegning] er ganske ny. Der er ingen Krandsstene eller noget som helst kommen tilsyne og om Fund eller Sagn vides Intet. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Holteshøj". Græsklædt paa Sandbanke. Ældre Gravning mod S, to Huller i Toppen. 4-5 x 20 m.

1963 Museal besigtigelse
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 5,0 x 20,0 x 20,0 m. Som beskrevet. 2 huller i top (hhv. 4 x 4 x 1,3 m. og 4 x 4 x 1 m.). Mod S indgravning, 9 m. bred, 2 m. dyb. Alle skader gamle. Højen slides stærkt af besøgende. Vegetationen på toppen er helt afslidt og en nedbrydning af højen ses. Problemer også med stierne op til højens top. Vegetationen kan ikke bære sliddet. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj. Bevoksning: 1980: Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden slid. Bevokset med græs, lyng, løvtræer og gyvler. Beliggende i sommerhusområde.