Bønnerup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-48

Fredningsnr.
19184

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1932. Læge Chr. Quortorp Afmærkn.: MS. 1933, Albrectsen Høj, ca. 5 x 20 m. Lyngklædt, i hede. Hul i top efter ældre gravning. Skal være fundet en stenkiste.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er smukt formet og lynggroet; men den er brudt i de sidste Dage, idet to unge Mennesker have gravet en Gang fra dens Fod i Nordvest ind til dens Midte. Gangen er omtrent 4 Al bred. I Højens Midte traf de en steensat Kiste 2 1/2 Al lang i Retning fra Øst til Vest, 3/4 Al bred og 3/4 Al dyb. Hver Side er dannet af to flade Steen og hver ]Side[ Ende af en flad Steen satte paa Kant. Den vestligste Dæksteen, som de traf først, er kun 2 a 3 Tommer længere end Kisten er bred. Den anden Dæksteen er tyndere og større; men den tredie, den østligste, som endnu ligger urørt, er 5 a 6" tyk. Bunden i Kisten er brolagt med smaa Steen og ganske jævn, og er 104" under Højens Top. Kisten var fuld af Jord og der fandtes slet intet der, uagtet Karlene, efter deres egen Mening, vare meget forsigtige og nøjeseende. I det udkastede Jord opdagede jeg smaa Beenstumper og fine Trækul. Ved Dækstenene vare Sprækkerne og Sammenlægningerne overlagde med smaa flade Flækker, og ovenpaa dem laa der Brostene i en Hob. Der vides ikke noget Navn til Højen. Et lille rundt Hul i Højens Top er gravet et Par Dage før Kisten blev funden. [[FM 1932]] Bevoksning: 1980: Lyng.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. MS. 9/7-32

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lyngklædt i Hede. Hul i Top efter ældre Gravning. Skal være fundet en Stenkiste. 5x20m.

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 675/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hul i top (4 x 3,5 x 0,7 m.). Delvis uden bevoksning. Høj ej udbedret - stærkt slid af besøgende. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende. Bevoksning: 1980: Lyng.

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden slidtage og med fuldt dækkende bevoksning. FM-sten mod NV. Bevokset med græs, lyng og lidt hyben. Beliggende i grønt område i sommerhusbebyggelse.

Litteraturhenvisninger  (0)