Bønnerup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-49

Fredningsnr.
19183

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skel (ejendom), Nyere tid (dateret 1946 - 1980 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1932. Læge Chr. Quortorp Afmærkn.: MS. 1933, Albrectsen Høj, lyngklædt, i hede, ca. 1,5 x 10 m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er en højtliggende Steenknold med en større Steen i Midten og 3 større Krandsstene, hvoraf den mod nordøst er udvæltet. For nogle Dage siden blev den større Steen i Midten væltet om af de to forannævnte Karle [jf. sb. 48]; men der fandtes ikke noget inde i den. Der er samlet Marksteen til. Pladsen er 8 a 10 Al i Gjennemsnit. Der er ellers ikke noget at bemærke og der vides ikke noget Navn. [[FM 1932]] Bevoksning: 1980: Lyng.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. MS. 9/7-1932.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lyngklædt i Hede, 1½ x 10m.

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 675/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hul i top (2,5 x 2,5 x 0,4 m.), tilgroet. Skel med levende hegn (fyr) hen over V-foden. Bevoksning: 1980: Lyng.

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord. Vej lige nedenfor foden mod vest. Bevokset med en stor fyr (fra det levende hegn) mod SV, egetræer, gyvler og krat. Beliggende i sommerhusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)