Lushøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-58

Fredningsnr.
19189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 10 x 1 m, pløjet for nær mod vest. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] har været dyrket i 15 Aar og var før den Tid en anseelig Høj; men Ejeren har kjørt en Deel Fyld af dens Top og en stor Deel er jo ogsaa i den Tid jævnet ud med Avlsredskaberne. Om der har været gravet i den, før han dyrkede den, tør han ikke bestemt sige; men efter Jordblandingen at dømme lader det ikke dertil. Dens Krandsstene ere nu overalt dækkede af den nedpløjede Jord, og hidtil er der kun taget mindre men mange Steen ud af dens Top. Den hviler paa en høj smuk afrundet Bakke. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 10 x 1m, pløjet for nær mod V. Lyngklædt.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - med afpløjning. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Syner både højere og større end beskrevet. Skyldes evt. at den ligger på en bakke. Pga. meget, meget tæt bevoksning på og omkring højen er nærmere opmåling og beskrivelse ikke mulig. Bevokset med krat og løvtræer. Beliggende i grønt område.

Litteraturhenvisninger  (0)