Sortehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-59

Fredningsnr.
19188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12 x 1 m, udgravet til bund, skal have indeholdt en "gravkiste". Sten- kærnen ses i hullets kanter. Ved nordøstlige fod stor sten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] har hidtil været lyngklædt; men er nu brudt og og undersøgt i dette Foraar. Den er aflang idet den er 15 Al fra Øst til Vest og 11 Al fra Syd til Nord. Dens Krandsstene ere temmelig store i Forhold til selve Højen. Der er kun 9 tilbage nemlig to paa det nordøstligste Hjørne og 7 mod Syd. Den punkterede Linie paa Grundtegningen viser Gravningens Omkreds og x betegner Gravkistens Plads. Ejeren anslog Kistens Længde til 2 1/2, hvilket ogsaa passer til de tilstedeværende Steens Størrelse. Den var bygt af 6 Steen, to ved hver Side og en for hver Ende. Dækstenenes Antal ansloges til tre; men kun to af dem kunne paavises. Kistens Bund var fuldstændig brolagt; men ikke omhyggelig. Jorden i Kisten var meget finere end den udenfor. Af Been eller Kul fandtes kun svage Spor. Der fandtes en "Sikkerhedsnaal" af Bronce, som Finderen solgte til Læge Neergaard i Grenaa. Tæt ved Kisten findes ildskjørnede Stene. Kistens Bund laa 2 Al under Højens Overflade, hvilket svarer til den naturlige Jordflade. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat.

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 12 x 1 m, udgravet til Bund skal have indeholdt en "Gravkiste". Stenkærnen ses i Hullets Kanter. V.NØ-Fod stor Sten.

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 975/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 12,0 x 12,0 m. Topkrater (5 x 3 x 1,7 m.) - tilgroet. Det er mystisk, at højens beliggenhed er kontrolleret j.nr. 3240/63 og afsætning ej flyttet. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1986: 1918:8 er enten 3-4 tætliggende høje og højrester, liggende på række VSV/ØNØ, eller én stærkt forgravet og ødelagt langdysse. Spredt næsten overalt på det 60 m. lange, indtil 15 m. brede og ca. 2 m. høje kompleks/anlæg ses eller mærkes hoved- til mandsløftstore sten. På den midterste og mest markante af anlæggets 3 højninger ses en NV/SØ-orienteret nedgravning, ca. 5 x 2 x 1,5 m., helt tilgroet med brombær. Umiddelbart N for disse 3 højninger ses en fjerde, ca. 12 x 1 m. - muligvis en selvstændig, tidligere overpløjet høj. Denne er ikke medregnet i måltegningen. Afsætning som trykt på 4 cm.-kort er korrekt. JGB Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fuldstændig dækket med krat og træer. Beliggende i grønt område.

Litteraturhenvisninger  (0)