Bønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-62

Fredningsnr.
191895

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14-15 m, noget ujævne sider; lille sænkning i top; mindre gravning i vest. Bevokset med græs og brombær. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dens [højens] Krandsstene kan ikke paavises; men ere efter al Sandsynlighed tilstede endnu. Den er smuk lynggroet og det lader til, at den ikke er undersøgt; thi de 3 ubetydelige Gravninger i Toppen ere uden Betydning, og den lille mod Vest er Spor af Børneleg (Hyrdehuus). Dens Indre er meget steenrig. Man ved forresten ikke noget om den. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14-15 m, noget ujævne Sider; lille Sænkning i Top; mindre Gravning i Vest. Beklædt med Græs og Brombær. I Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 15,0 x 15,0 m. Brombærdækket. Bevoksning: 1980: Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af løvtræer og løvkrat. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)