Baunehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-74

Fredningsnr.
191820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12 x 0,5 m, græs- og lyngklædt i ager, ved at springe i lyng igen. 8 sten ses på top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] har enkelte Krandsstene synlig endnu; men de ere meget spredte og tildeels dækkede af større og mindre tilførte Marksteen, saa deres Tal og Stilling bliver noget ubestemt. Jordfylden mellem Krandsstenene er henved 1 1/2 Al højere end den naturlige Jordflade. Det er altsaa ikke Højens Størrelse; men dens Beliggenhed, som giver den Navn af Baunehøj. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x ½ m. Græs- og lyngklædt i Ager, ved at springe i Lyng igen. 8 Sten ses paa Top.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Pløjet og plantet (10 år siden ?). Luftmeldetårn 3 m. SØ for for høj. Ø-siden afpløjet. Stenene ses oppløjet på højen. *************************************** Genbesigtigelse 6.11.1986: Højen opfuret og tilplantet med fyr for mindst 20 år siden. På topfladen store mængder udtyndingskvas, imellem hvilket 2 jordfaste sten kan erkendes. Luftmeldetårnet en klar §53-overskridelse. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet dog uden luftmeldetårn, fyr og kvas. Helt dækket af krat og enkelte løvtræer. Stenene på toppen ses ikke.

Litteraturhenvisninger  (0)