Baunehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-74

Fredningsnr.
191820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 12 x 0,5 m, græs- og lyngklædt i ager, ved at springe i lyng igen. 8 sten ses på top.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] har enkelte Krandsstene synlig endnu; men de ere meget spredte og tildeels dækkede af større og mindre tilførte Marksteen, saa deres Tal og Stilling bliver noget ubestemt. Jordfylden mellem Krandsstenene er henved 1 1/2 Al højere end den naturlige Jordflade. Det er altsaa ikke Højens Størrelse; men dens Beliggenhed, som giver den Navn af Baunehøj. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x ½ m. Græs- og lyngklædt i Ager, ved at springe i Lyng igen. 8 Sten ses paa Top.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Pløjet og plantet (10 år siden ?). Luftmeldetårn 3 m. SØ for for høj. Ø-siden afpløjet. Stenene ses oppløjet på højen. *************************************** Genbesigtigelse 6.11.1986: Højen opfuret og tilplantet med fyr for mindst 20 år siden. På topfladen store mængder udtyndingskvas, imellem hvilket 2 jordfaste sten kan erkendes. Luftmeldetårnet en klar §53-overskridelse. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet dog uden luftmeldetårn, fyr og kvas. Helt dækket af krat og enkelte løvtræer. Stenene på toppen ses ikke.