Kjeldsskovshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-82

Fredningsnr.
191871

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 60 x 15 x 1 m, bevokset med gran, i plantage. Uskadt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her paa den flade Mark findes en Kam, som har en nordlig og sydlig Retning og en Længde af 120 Alen. Den er 35 Alen bred overalt og henved 2 Alen høj, undtagen over Midten, hvor den er 91" høj. Den er meget steenrig især i sin nordlige Halvdeel og i Toppen. Der er dog ingen større Steen; men større og mindre Bæresteen mellem hverandre. En Lavning følger den mod Øst. Om den forhen har været brudt kan nu ikke sees. Nu er den lynggroet og beplantet med Gran. Øst for Lavningen har tidligere været en lignende langstrakt Høj; men nu er den næsten ganske bortkjørt. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 60 x 15 x 1m, bevokset med Gran i Plantage,. Uskadt.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vej hen over N-lige del, ellers tæt beplantet. *************************************** Genbesigtigelse 4.11.1986: Langhøj, N/S-orienteret. S-lige halvdel ca. 1,5 m. høj, nær N-enden stiger den til en højde af 2,5 m. Tæt N for denne forhøjning går et sjældent benyttet kørespor tværs over højen, uden dog at have beskadiget denne. På hele højen står ca. 10 m. høje graner. Overalt på højen anes under grannåletæppet (en belægning med) nævestore rullesten. Ingen synlige store sten. Formentlig en usædvanlig intakt langdysse med jorddækket kammer og do. randsten. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rodvælter på toppen. Bevokset med mange gamle nåletræer, rigtig mange små nye selvsåede nåletræer og brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)