Grønnehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-84

Fredningsnr.
191870

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
To små høje; nordlige 1,5 x 8 m, i lyng med enebær og gran. Uskadt. Sydlige 1,5 x 12 m, i lyng med enebær og gran. Uskadt. 2008: Højene udskilt i 2 sb- og fredningsnumre: Den nordlige = sb.84, frnr 191870 og den sydlige høj 0 sbnr. 200, frnr. 1918119.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er to Nabohøje [sb. 84] med nordlig og sydlig Retning. Hver af Højene har et Tværmaal af 24 Al og Afstanden mellem dem er 4 Al. Begge Høje ere lyngklædte; men de ere undersøgte i en længst forsvunden Tid. Den Sydlige har en stor Indgravning fra Øst, og den Nordlige er undersøgt ved Gravning fra Sydvest. Mod Nord er den brudt af Brandlinien. I begge Høje sees baade større og mindre Steen. Her er i sin Tid tilkjørt en større Mængde Marksteen. [[Fredede]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To smaa Høje. Nordlige [sbnr. 84], 1½ x 8 m. Lyng med Enebær og Gran. Uskadt. Sydlige [sbnr. 200], 1½ x 12 m. Lyng med enebær og Gran. Uskadt.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. *************************************** Genbesigtigelse 29.10.1986: Bør evt. fredes som 2 adskilte høje (70A og B) i stedet for under ét. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ujævn overflade. Mange mindre sten synlige i overfladen. Højfoden mod nord er afpløjet i gammel tid. Bevokset med store bøge mod nord samt små graner. Der ligger lidt spredt grenaffald på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)