Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-86

Fredningsnr.
1918101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, anselig og velbevaret, 2 x 13 m. Bevokset med store træer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt og beplantet, og har ingen Spor af Brydning. Der er ingen af dens Steen tilsyne. [[Fredet jfr. J. 1377/58.]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1377/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1377/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13 m, med store Træer i Skov. J. 1377/58 om frednigen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Tilplantet indenfor de senere år, max. 10 år siden. *************************************** Genbesigtigelse 16.10.1986: Ca. 15 år gl. beplantning (gran og fyr) på selve højen. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden beplantning. Bevokset med græs og små selvsåede graner mod syd, nord og vest.

Litteraturhenvisninger  (0)