Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-88

Fredningsnr.
191861

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 5 x 20 m. Uskadt og ualmindelig smuk. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne meget smukke Høj er paa alle Sider omgivet af regelret kredsformet Lavning. Den er uforstyrret og meget smuk formet. Den er lyngklædt og endskjønt temmelig store Bakker ere den nær mod Vest, Nord og Øst, saa tager den sig dog prægtig ud. Den er meget steenrig heelt oppe i sin Top; men det lader til at være mindre Steen. Mod Syd 129" over Foden og 4 Alen fra dens Top sees, som antydet [på tegning], to opretstaaende Steen. De staa omtrent som en Gangbygning plejer, kun er den ene drejet lidt. Mod Vest og omtrent ligesaa højt oppe sees Overfladen af en Steen; men det lader til, at den er væltet. Denne Høj maa regnes til de smukkeste og bedst bevarede paa denne Egn. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 20m. Uskadt og ualmindelig smuk. I Plantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ved V-foden har været en stor fyr, der har lavet hul (3 x 2 x 0,5 m.). I en bræmme om højen rodstykker m.v. af gammel fyr. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk almindelig høj. *************************************** Genbesigtigelse 16.10.1986: Smukt kuplet høj med flere store sten (jordfaste) synlige i højoverfladens V-lige del og nær toppen. I den V-lige fod har en stor rodvælter forårsaget et betydeligt hul (som anført af HRL), i hvis sider og jordbunker ses mange hånd- til hovedstore sten og store mængder brændt flint. Antagelig en megalit. Rundt langs højens Ø-lige fod er opdynget rodkævler og andet groft skovaffald, formentlig fra oprydning efter stormfald. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gamle fyrretræer. Hul mod vest ses ikke mere. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)