Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-109

Fredningsnr.
191843

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 x 2 m, med nyplantede løvtræer i rydning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er temmelig højtliggende og dens Form er noget langagtig, da den har en større Udstrækning fra Nordvest til Sydøst. Den er lynggroet paa en Lavning nær i dens Top, som er græsgroet og tydelig viser, at en fuldstændig Undersøgelse en Gang i Tiden har funden Sted. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 2 m med nyplantede Løvtræer i Rydning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad rundhøj. *************************************** Genbesigtigelse 28.10.1986: Intet at bemærke. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løv- og nåletræer. Der ligger en del nedfaldne grene på højen.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)