Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-108

Fredningsnr.
191845

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3/4 x 10 m. To sten i top og 1 ved fod. I fyrreplantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] har sin Plads paa en naturlig Højde ellers er den i sig selv mindre betydelig. Mod Nordvest sees en temmelig stor og fremtrædende Steen a [på tegning]. Der sees to større Steen (b [på tegning]) i dens Top foruden nogle mindre. Desuden sees to Steen mod Øst, der tilligemed den mod Nordvest kan antages for Krandsstene. De to Steen ved b [på tegning] kan ikke antages for Overliggere af en Dysse; men snarere for Dækstene af en Gravkiste. [[Fredet]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3/4 x 10 m. To Sten i Top og 1 ved Fod, i Fyrreplantning.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)