Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-110

Fredningsnr.
191842

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest at dysse på lav højning, 0,5 x 8 m. To sten af kammer Ø derfor, formo- dentlig afvæltet overligger. I rydning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordfylden omkring den [rest af en dysse] er 23 a 24" høj og har en Gjennemsnit af 10 a 12 Alen. Her findes kun 4 Steen tilbage, hvoraf a [på tegning] er en udvæltet Krandssteen, b og c [på tegning] to Bærestene. b er 31" lang paa den indvendige Side og 18" høj over Jordoverfladen. c er 21" indvendig og 18" høj. d [på tegning] er flad og har et Gjennemsnit af 41". Den er Resten af en større Steen, maaske den er Resten af Overliggeren. Der er ellers ikke noget at bemærke og der er ingen Spor af Gangbygning. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dysse paa lav Højning ½ x 8 m. To Sten af Kammer, Ø derfor formodentlig afvæltet Overligger. I Rydning.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Plantagepløjning af S- og N-siden. Kvas over kammeret. *************************************** Genbesigtigelse 28.10.1986: Lav, ca. 0,8 x 13 m. stor, cirkulær højning. På toppens V-lige del 3 store sten: 2 stående (ca. 0,5 m. høje) og - Ø herfor - 1 liggende, der er identisk med fredningstekstens "dæksten". Den kan dog lige så vel være en væltet bæresten. På højen ses de næsten henfaldne rester af kvas og unge stammer. Det vil være helt formuldet i løbet af 2-3 år og virker iøvrigt ikke stærkt skæmmende. Påtales ikke. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvas. Pløjeriller over nord- og sydsiden af højen - er registreret tidligere. Højen er fritholdt for træer.

Litteraturhenvisninger  (0)