Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-111

Fredningsnr.
191841

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, 12 x 1,25 m. Hul i top. Lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Hul, som denne Høj har i Toppen vidner om en ældre Undersøgelse. Mod Vest findes endnu 2 af dens Krandssteen ved xx [på tegning]. Højen er lyngklædt og de øvrige Krandsstene ere formodentlig skjulte af det fra Topgravningen udkastede Muld. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,25 m. Hul i Top. Lyng i Plantage.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1389/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; omfatter Sb. 111-113: Brev af d. 9/4 1958 modtaget på N01 fra Forhistorisk Museum, Århus, bilagt brev af d. 4/4 1958 fra snedkermester Niels Thomsen, Esbjerg. Ang. registrering af evt. hidtil ukendte høje. Højene viste sig - ved efterfølgende kontrol - allerede at være registrerede i NM's sognebeskrivelse.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - konkav top. ***************************************Genbesigtigelse 28.10.1986: Intet at bemærke. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt samt to løvtræer på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)