Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-112

Fredningsnr.
191836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 8 m. Græs i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De ere alle 3 [sb. 112-14] Rester af forstyrrede Dysser, hvor der endnu sees nogle Krandsstene hist og her, og et Par Steder sees endnu Steen, som man antager for Bæresteen. Noget Bestemt lader sig vanskelig paavise her. Forstyrrelserne skrive sig dels fra ældre Tid deels fra den foregaaende Fæsters Tid. [[Fredede]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 8 m. Græs i Plantage.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1389/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; omfatter Sb. 111-113: Brev af d. 9/4 1958 modtaget på N01 fra Forhistorisk Museum, Århus, bilagt brev af d. 4/4 1958 fra snedkermester Niels Thomsen, Esbjerg. Ang. registrering af evt. hidtil ukendte høje. Højene viste sig - ved efterfølgende kontrol - allerede at være registrerede i NM's sognebeskrivelse.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dækket af brombær. *************************************** Genbesigtigelse 29.10.1986: Lille høj, hvorpå et par store fyrretræer. Bevokset med brombær, dog ikke i en grad, der for tiden hindrer oversigt. Højde: 0,7 m. Diam.: Ca. 8 m. Ikke specielle mængder kvas eller andre beskadigelser. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lidt kvas mod nord. Bevokset med 2 store fyrretræer mod nord og et løvtræ mod vest.

Litteraturhenvisninger  (0)