Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-113

Fredningsnr.
191837

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 8 m. 5 randsten. Græs i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De ere alle 3 [sb. 112-14] Rester af forstyrrede Dysser, hvor der endnu sees nogle Krandsstene hist og her, og et Par Steder sees endnu Steen, som man antager for Bæresteen. Noget Bestemt lader sig vanskelig paavise her. Forstyrrelserne skrive sig dels fra ældre Tid deels fra den foregaaende Fæsters Tid. [[Fredede]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 8 m. 5 Randsten. Græs i Plantage.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1389/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; omfatter Sb. 111-113: Brev af d. 9/4 1958 modtaget på N01 fra Forhistorisk Museum, Århus, bilagt brev af d. 4/4 1958 fra snedkermester Niels Thomsen, Esbjerg. Ang. registrering af evt. hidtil ukendte høje. Højene viste sig - ved efterfølgende kontrol - allerede at være registrerede i NM's sognebeskrivelse.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. *************************************** Genbesigtigelse 29.10.1986: Høj, ca. 1 x 8-10 m. Toppen noget affladet. Vanskelig at overskue p.g.a. meget store mængder kvas, unge stammer, brombær og mandshøje, tætstående rodskud af poppel. I V ses dog 1 fodkranssten. De fældede unge stammer synes at have ligget på højen i mindst 2 år. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvas og stammer. Flere fodkranssten ses. Meget tæt bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)