Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-114

Fredningsnr.
191838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 8 m. 3 randsten. Græs i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De ere alle 3 [sb. 112-14] Rester af forstyrrede Dysser, hvor der endnu sees nogle Krandsstene hist og her, og et Par Steder sees endnu Steen, som man antager for Bæresteen. Noget Bestemt lader sig vanskelig paavise her. Forstyrrelserne skrive sig dels fra ældre Tid deels fra den foregaaende Fæsters Tid. [[Fredede]] Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 8 m. 3 Randsten. Græs i Plantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. *************************************** Besigtigelse 29.10.1986: Delvis noget udfladet høj, 1 x 8-10 m. I NV ses 1 fodkranssten. Beliggende i afdrevet poppelkultur med helt tætstående, mandshøje rodskud. Overalt - og især på højen - ligger kvas i et tildels tykt lag. På højens Ø-lige del er der dybe hjulspor efter skovbrugsmaskiner. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvas. Flere fodkranssten kan anes. Tæt bevokset med løvtræer og graner.

Litteraturhenvisninger  (0)