Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-115

Fredningsnr.
191840

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, en del forgravet, 12 x 2 m, mod V 6 randsten. Fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes endnu 5 Krandssteen mod Sydvest, og de ere ikke ubetydelige. Højen er rigtig nok lyngklædt overalt; men der kjendes dog en betydelig Gravning fra Øst, og derved er de lavere siddende Krandsstene blevne dækkede. Højen kan betragtes som fuldstændig undersøgt. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en Del forgravet, 12 x 2 m mod V 6 Randsten. Fyr i Plantage.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I top rektangulært hul (2 x 1 x 0,5 m.). Ej tilgroet. På den Ø-lige del af højen udkastet 5 x 3 x 0,3 m. Heri 2 rævegange. Grene fra opstamning af træerne flyder på højen. *************************************** Genbesigtigelse 28.10.1986: Stadig et tykt lag opstamningskvas overalt på højen. Der er ulovligt nytilplantet (for få måneder siden) helt ind til højfoden på alle sider undtagen i Ø, hvor der er plantet op på højen. Formentlig p.g.a. kvas ses ingen randsten. Synes på 4 cm.-kort afsat en smule (= ca. 30 m.) for langt mod Ø, men er i hvert fald på mb. med sikkerhed afsat for langt mod V. Ligger NØ for nr. 39 og ca. SSV for nr. 41. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvas. Randsten synlige mod vest. Højen er fuldstændig tæt dækket af birke- og nåletræer. Intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)