Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-116

Fredningsnr.
191839

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af dysse. 1 sidesten af kammer i Ø-V. 4 randsten om højning, 12 x 0,35 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [rest af dysse] findes lidt længere nede mod Sydvest ad Dalen til paa den flade Helding ligesom [sb.]No 112, 113 og 114. Den er rigtignok kun en Rest af en Dysse; men her sees endnu een af Bærestenene (a [på tegning]) urørt mod Nord. Om Stenene b.b. [på tegning] ere Bærestene kan ikke bestemt siges; men der ere ganske vist Rester. To af Gangbygningens Stene sees ved c c [på tegning]. Om de tre Steen d d d [på tegning] ere Rester af Bærestene eller de ere Rester af en Overligger kan ikke siges med Vished; men at de ere udkastede Rester er temmelig vist. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dysse. 1 Sidesten af Kammer i Ø-V. 4 Randsten om Højning, 12 x 0,35 m.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Området er nyplantet nåleskov - 5 m.-zonen overskrides. Hele stykket inkl. højen er kratbevokset, men det skæres ned; brombær stadig på højen. Kvas og småtræer smidt på højen samt gammelt husaffald. *************************************** Genbesigtigelse 29.10.1986: Langdysse, 1,5 x 15 x 7 m. Ø/V-orienteret højning, hvis Ø-lige del er højest; muligvis som følge af afgravning/opdyngning af jord i nyere tid. Ca. 6 m. fra V-enden ses en fordybning, ca. 2 x 2 m., 0,4 m. dyb. I kanterne af denne ses øvreenderne af 5 bæresten i et formentlig polygonalt kammer: i V 3, i N 1 og i Ø 1. 3-4 m. længere mod Ø på højen ses/mærkes en anden stor, jordfast sten. Langdyssen er tildænget med kvas, som er gennemvokset af brombærranker. Anlægget er derfor vanskeligt at overskue og ville vinde stærkt ved pleje, som bør gennemføres af hensyn til anlæggets tolkning og lokalisering. P.g.a. disse forhold ses for øjeblikket kun 1 randsten: I V. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Højen er helt flad mod vest - kan kun ses i kraft af randstenen her. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)