Emmedsbo

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-117

Fredningsnr.
191867

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 15 x 2 m. På top store sten. I egekrat.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høj afrundet naturlig Bakke findes en Høj anlagt i Toppen. Højens Størrelse kan ikke bestemt angives, da Høj og Bakke løber ud i hinanden uden bestemt Skjel. Der er gravet et Hul i Toppen og i dette findes en meget stor Steen væltet om paa Kant og frakløvet et Stykke, som endnu findes der ved Siden af. I Brudet, som er meget overfladisk, viser den en Deel større Brosteen. Højen er smuk lynggroet og beplantet. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2 m. Paa Top store Sten. I Egekrat.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På top 2 store sten i kant af 5 m. lang, 1,5 m. bred, 0,5 m. dyb grøft, SV/NØ (gammel). Burde frilægges (p.g.a. den tilgrænsende campingplads). *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1986: Intet at bemærke. Blåt kort: Se 1918:36 (m.fl.). JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer - heraf flere væltede hvilket har forårsaget tre rodvæltere i toppen.