Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-118

Fredningsnr.
191868

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, opr. 40 m lang, 15 m bred, nu ca 20 m bevaret i plantage op til skel. Den ødelagte del ses endnu på marken.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af den fordums Høj er kun to større Stene tilbage. De ligne Bærestene til en Dysse; men denne deres Bestemmelse er vist tvilsomt. Da en Masse store Stene fra Marken tilligemed Haandstene og Smaastene er tilkjørt, saa kan der ikke siges noget bestemt. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, opr. ca. 40 m lang, 15 m bred. Nu ca. 20 m bev. i Plantage op til Skel. Den ødelagte Del ses endnu paa Marken.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den V-lige del af den bevarede del af højen helt dækket af brombær. Den V-lige halvdel af oprindelige høj afpløjet. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1986: Intet at bemærke. Blåt kort: Se 1918:36 (m.fl.). JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uregelmæssig. Lidt vanskelig at erkende som en gravhøj. Rodvælter mod NV. Bevokset med blandede løv- og nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)