Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-119

Fredningsnr.
191858

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12 x 1 m, uskadt og nyplantet med gran.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er middelstor ligger lavt og er smuk begroet med Lyng, Græs og Bøgebuske. Den er vist næppe undersøgt og der er ellers ikke noget at bemærke om den. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1 m, uskadt i nyplantet Gran.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 1,0 x 10,0 x 10,0 m. Udtynding m.v. smidt på høj. Kørsel med traktor over V-delen. Se 1918:55. *************************************** Genbesigtigelse 7.10.1986: Et gammelt, ikke i årevis benyttet traktorspor ses N/S over højens V-del. En del næsten opløste, raftetykke granstammer ligger endnu på højen, men vil i løbet af få år være borte. Der ses ingen grund til at påtale specifikt vedrørende dette fortidsminde; de kritisable forhold vil blive omtalt generelt på opfølgende møde med skovejeren efter endt berejsning af hans skov. Afsætning som på 4 cm.-kort synes O.K. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald/udtynding. Vestsiden er lidt ødelagt pga. kørslen her tidligere. Mod NV ses to store sten. En sænkning mod øst og en mod SV - evt. gamle rodvæltere. Højen er bevokset med en bøg, en birk og to graner - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)